Tijdelijk gebruik gebied aan de Nijverheidsstraat en Fabrieksstraat.

Wellicht is het u opgevallen? Vanaf deze week ziet u op het terrein aan de Nijverheidsstraat (direct achter de Aldi)  grond liggen. Deze grond wordt begin november gebruikt om het gebied geschikt te maken voor tijdelijk gebruik van deze locatie.

flyerbewonersbijeenkomst

Wat gaat er verder gebeuren de komende tijd?
De locaties aan de Nijverheidsstraat en de Fabrieksstraat zijn op langere termijn bestemd voor de nieuwe woningen in de nieuwe woonwijk Abtswoudse Hof, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft. Naar verwachting zullen in 2019 de eerste bouwwerkzaamheden starten.

Tot die tijd is dit gebied geschikt voor tijdelijk gebruik door initiatiefgroepen en activiteiten, waar u aan mee kunt doen. We nodigen u dan ook graag uit voor een informatiebijeenkomst over het tijdelijk gebruik van de locatie aan de Nijverheidsstraat en de Fabrieksstraat op donderdag 30 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in Loods015 (voorheen STUBO loods) aan de Nijverheidsstraat 7.

Graag willen wij u deze avond de aanpak en een schets voor de tijdelijke inrichting toelichten. Op dit moment zijn er twee concrete initiatiefgroepen die tijdelijk gebruik gaan maken van dit gebied. Dit zijn Stichting Groenkracht met het initiatief voor de ‘Delftse Proeftuin’ en het Creatief Collectief voor activiteiten die in Loods015 plaatsvinden. Verder is de heer R. Blom van Tingelen aanwezig. Hij is deze avond aanwezig om verbinding te leggen tussen aanwezigen onderling en de initiatiefnemers. U kunt meedoen aan deze initiatieven. Hoe? Dat komen zij deze avond vertellen.

In de inrichtingsschets is een aantal plekken nog niet ingevuld. Misschien heeft u voor deze plekken een idee of suggestie. Aan de hand van uw reacties kunnen we samen met u een eerste vertaalslag maken voor de nadere inrichting van deze plekken.

Programma voor deze avond is:

19.00 uur Binnenkomst

19.15 uur Welkom, start van de bijeenkomst door Ruud de Graaf, projectleider bij

Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft .

19.20 uur Toelichting op de definitieve invulling van het gebied.

Toelichting op tijdelijke invulling van de locatie aan de Nijverheidsstraat en

Fabrieksstraat.

19.45 uur Toelichting op de inrichtingsschets.
Uitwisseling en verzamelen meningen, ideeën en suggesties.

21.00 uur Afronding

Het vervolg

Aan de hand van de uitkomsten van deze avond  wordt de inrichtingsschets verder gemaakt voor de locatie aan de Nijverheidsstraat. Als dat voldoende gereed is koppelen wij dit terug. De manier van terugkoppelen bespreken we ook met u tijdens de bijeenkomst.

Advertentie

Reacties zijn gesloten.