TINGELENvlagV3 visitekaartjeKL

Cultuur & Cohesie | Publieke Ruimte maken in Nieuw Delft in de spoorzone
Met Tingelen maken we samen met direct omwonenden, ondernemers en organisaties tijdelijke publieke ruimte op vrijgekomen plekken in de Spoorzone Delft.

TINGELN is een term uit de Duitse theaterwereld en betekent :
op toernee gaan.

Tingelen is een initiatief van Ron Blom, Audrey Coert en Mayke Hegger.
Met Tingelen trekken wij erop uit om onze ervaring met participerend ontwerpen in te zetten voor concrete projecten.

Wanneer je een landschapsarchitect, een decorontwerper en een beeldend kunstenaar bij elkaar zet, kun je projecten verwachten waarbij buitenruimten creatief worden aangepakt. Dit kan een (tijdelijk) braakliggend terrein in de stad zijn, maar bijvoorbeeld ook een (school)plein, park of plantsoen.
Hierbij telt voor ons niet alleen het eindresultaat, maar vooral ook de weg daar naar toe.
In overleg met de opdrachtgever zetten we een interactief proces op met de doelgroep (de uiteindelijke gebruikers van de plek), waarbij we gebruik maken van de rijke ervaring die we hebben opgedaan in onze verschillende vakgebieden. Ervaring in het scherpstellen van de vraag van de opdrachtgever, de analyse van de plek, de inventarisatie van de behoeften van de doelgroep, en het conceptueel denken om tot een verrassend resultaat te komen. Met deze ervaring begeleiden we het creatieve proces waarin de doelgroep zelf de weg van verzamelen van gegevens naar het vormen van een idee uitloopt en ook zelf (mee)bouwt aan de realisatie van dat idee. We nemen hierbij niet alleen volwassenen serieus, maar worden ook graag geïnspireerd door kinderen!

Advertentie