20120620 ansichtTingelen grootVOORZIJDE

Onze organisatie en werkwijze onderscheidt zich door een speelse aanpak en bottom-up werkwijze. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de directe omgeving van de plek maken we plaats. Er wordt gewerkt aan (programmatische) invulling, ontwerp, onderhoud en beheer van een plek. Op grote en op kleine schaal. Communicatie speelt een belangrijke rol in de projecten. Met video, een website en social media, maar ook muurkranten e.d. wordt het project geregistreerd en kennis ontwikkeld en gedeeld.

Het belangrijkste doel van Tingelen is om bewoners te betrekken bij de veranderingen in een gebied door met hen publieke ruimte te creëren, te laten gebruiken en toe-eigenen. Ruimten om te ontmoeten en te verbinden. Ruimte om te experimenteren, te spelen en te leren. Ruimte voor dialoog en debat. We brengen bewoners, ondernemers en organisaties met elkaar in contact en ondersteunen en inspireren bij het vormgeven van die ruimte.

We bieden de kennis en middelen die nodig zijn om zelf op actieve wijze een rol te spelen in ontwerp, uitvoering en beheer van de publieke ruimte. Als we deze kennis en middelen zelf niet in huis hebben gaan we samen met mensen op zoek naar expertise en middelen.
We informeren, inspireren bewoners in Delft op een actieve manier over de mogelijkheden om zelf hun handen uit de mouwen te steken en zich te organiseren om zo “eigenaar” te worden van een stukje Spoorzone.

Advertentie